Physics
Physics, 15.11.2022 14:55, axelamat70

An airplane accelerates down a runway at 40 m/s2 for 16.8 s until is finally lifts off the ground. Determine the distance traveled before takeoff. A car starts from rest and accelerates uniformly over a time of 9.8 seconds for a distance of 223 m. Determine the acceleration of the car.

answer
Answers: 2
Get

Iba pang mga katanungan: Physics

image
Physics, 16.11.2019 01:28, nelspas422
May posibilidad bang mabuntis ang isang babae pag pinasok ang daliri na may tamod ng lalaki?
Kabuuang mga Sagot: 1
image
Physics, 19.11.2019 21:28, hajuyanadoy
Ano ang tema ng pelikula na family history ni michael v
Kabuuang mga Sagot: 1
image
Physics, 21.11.2019 15:28, nelgelinagudo
If you are a cell what cell are you and why?
Kabuuang mga Sagot: 1
image
Physics, 23.11.2019 07:28, pauyonlor
How does media and information affect communication?
Kabuuang mga Sagot: 1
Do you know the correct answer?
An airplane accelerates down a runway at 40 m/s2 for 16.8 s until is finally lifts off the ground. D...

Questions in other subjects:

Konu
Edukasyon sa Pagpapakatao, 03.04.2022 20:20
Konu
Science, 03.04.2022 20:20
Konu
Music, 03.04.2022 20:20
Konu
Music, 03.04.2022 20:20
Konu
Science, 03.04.2022 20:20