Edukasyon sa Pagpapakatao

Sagutin ang sumusunod na tanong. 1.
Saan magdaraos ng educational tour ang klase ni Bb. Dela Cruz?
2.
Bakit nagbigay ng isang laro si Bb. Dela Cruz patungkol sa kanilang binabalak
na gawain?
3. Sa palagay ninyo, tama ba ang paraang ginamit niya?
4. Mayroon pa kayang 'Ermina' sa mga kabataan sa kasalukuyan? Magkuwento
ng isang pagkakataon na nagpakita ng kahalintulad na pangyayari.
5. Bakit walang nabubuhay ng para sa sarili lamang?


Sagutin ang sumusunod na tanong.

1.Saan magdaraos ng educational tour ang klase ni Bb. Dela Cruz?

answer
Answers: 3
Get

Iba pang mga katanungan: Edukasyon sa Pagpapakatao

image
Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 20:29, dorothy13
Ano ang iyong reaksyon sa bawat sitwasyon
Kabuuang mga Sagot: 1
image
Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 20:29, taekookislifeu
Saan nakapag aral siban ki-moon
Kabuuang mga Sagot: 2
image
Edukasyon sa Pagpapakatao, 14.11.2019 15:23, nelspas422
Magbigay ng mga tao na sumusuporta sa lipunang sibil? ? pasagot po agad plsss thank ​
Kabuuang mga Sagot: 1
image
Edukasyon sa Pagpapakatao, 15.11.2019 05:28, taekookislifeu
Panuto: piliin ang titik ng pinakatamang sagot. 1. paano nagkakaiba ang paraan ng paggamit ng utak ng tao sa hayop? a.) pinagagana ng tao ang kakayahan ng instinct samantalang ang hayop ay tumutugon sa tawag ng pangangailangan. b.) ang utak ng tao'y gumagana ayon sa idinidikta ng kanyang kilis-loob habang ang hayop ay nagmumuni-muni. c.) pinapagana ng utak ng tao ang kakayahang magsuri bago magpasya habang ang hayop ay direktang tumutugon sa dikta ng kanyang instinct. d.) ginagamit ng tao at hayop ang kanyang isip upang magtagumpay sa buong buhay. 2. dahil sa kakayahang ito, maaaring magkaroon ng magkasalungat na reaksiyon ang isip at kilos-loob. a.) kakayahang kumiling sa mabuti b.) kakayahang kumuha ng buod o esensiya c.) kakayahang magmahal d.) kakayahang magpakatao 3. paano higit na naipamalas ng tao ang pagmamahal sa sumusunod na sitwasyon? magkaaway ang magkapitbahay na sina tess at jet. isang araw, nasunugan sina jet. pinatuloy ni tess sina jet sa kanilang bahay at tumulong sa pagapula ng apoy. a.) paglilingkod sa kaaway b.) pagpapatawad c.) pagkakaroon ng awa d.) pagmamatigas 4. ang mga sumusunod na sitwasyon ay ginagamitan ng panloob na pandama maliban sa: a.) pagre-review sa pagsusulit b.) pag-aalala sa mga namayapang mahal sa buhay c.) pakikinig sa tsismisan ng mga kaklase d.) pagpili ng kurso sa kolehiyo 5. si jane ay isang batang may espesyal na pangangailangan. isang araw inutusan siya ni peter na kunin ang pitaka ni eva kapalit ng candy. sinunod ito ni jane nang walang pag-aatubili. ano ang nais ipahiwatig nito tungkol sa halaga ng pandama? a.) kung tama ang stumulus mula sa paligid, tama rin ang tugon ng utak b.) kung matalino ang tao tama ang kanyang kilos c.) kung depektibo ang panloob na pandama, maaaring makaapekto ito sa pagkilos ng tao d.) kung nag-iisip si jane, tama ang ginagawa niyang kilos
Kabuuang mga Sagot: 1
Do you know the correct answer?
Sagutin ang sumusunod na tanong. 1.
Saan magdaraos ng educational tour ang klase ni Bb. Dela C...

Questions in other subjects:

Konu
Technology and Home Economics, 22.11.2020 09:55
Konu
English, 22.11.2020 09:55
Konu
English, 22.11.2020 09:55
Konu
Health, 22.11.2020 09:55
Konu
Science, 22.11.2020 09:55