Edukasyon sa Pagpapakatao
Edukasyon sa Pagpapakatao, 15.11.2022 15:25, kenn14

GAWAIN 3: Pagsusuri Panuto: Suriin ang bawat sitwasyon at sagutin ang hinihingi ng bawat tanong sa hanay. Ang pamantayan sa pagbibigay ng iskor ay nakasulat sa baba ng gawain. Sitwasyon

Alin sa ginawa ng tauhan ang nagpapakita ng makataong kilos?

May kaakibat bang pananagutan ang taong nagsagawa sa kilos? Bakit Oo at bakit Hindi?

Kung ikaw ang nasa sitwasyon, ano ang iyong gagawin upang maging mapanagutan sa iyong pagkilos?

answer
Answers: 1
Get

Iba pang mga katanungan: Edukasyon sa Pagpapakatao

image
Edukasyon sa Pagpapakatao, 14.11.2019 15:23, alexespinosa
Ibigay ang kahulogan ng salitang sexual orantions
Kabuuang mga Sagot: 3
image
Edukasyon sa Pagpapakatao, 14.11.2019 17:29, elaineeee
Ano-ano ang konsepto at kaalamang pumukaw sa akin?
Kabuuang mga Sagot: 1
image
Edukasyon sa Pagpapakatao, 15.11.2019 11:28, dorothy13
Magbigay ng halimbawa ng hilig. magbigay ng lima.​
Kabuuang mga Sagot: 1
image
Edukasyon sa Pagpapakatao, 17.11.2019 10:28, joyce5512
Bakit pinakamabisang paraan ng komunikasyon ang pagmamahal​
Kabuuang mga Sagot: 2
Do you know the correct answer?
GAWAIN 3: Pagsusuri Panuto: Suriin ang bawat sitwasyon at sagutin ang hinihingi ng bawat tanong sa h...

Questions in other subjects:

Konu
Filipino, 12.10.2021 20:55